Headlines

Jollan uusi älypuhelin tulee myyntiin Suomessa syksyllä

Säätila aiheuttaa häiriöitä antenni-tv- vastaanottoon

VTT: Kriittisten luonnonvarojen korvaamiseksi etsitään vaihtoehtoja

Sisäministeri Räsänen: Virheellisen rekisterimerkinnän tekeminen selvitetään

Jollan uusi älypuhelin tulee myyntiin Suomessa syksyllä

Posted in: Uutiset | Comments (0)

Jolla aikoo myös lisensoida Nokian alkujaan kehittämän MeeGoon pohjautuvan Sailfish-käyttöjärjestelmän muille yrityksille jatkossa. Nokia luopui MeeGosta pari vuotta sitten, ja siirtyi käyttämään Windows Phone järjestelmää älypuhelimissa.

Jollan uusi älypuhelin tulee myyntiin Suomessa heinäkuun lopussa. Uusi älypuhelin pohjautuu Sailfish-käyttöjärjestelmään.Jolla kehittelee lisäksi yrityksille räätälöityjä puhelimia, jotka voivat pohjautua tietyn sovelluksen käyttöön.

Jollaa koskeva uutinen Tekniikka&Talous lehdessä.

Kategoria(t): Uutiset

uutisverkko @ huhtikuu 11, 2013

Säätila aiheuttaa häiriöitä antenni-tv- vastaanottoon

Posted in: antenniverkko, radiokelihäiriö, sää, tv, Uutiset, uutisia, verkot | Comments (0)

Säätila aiheuttaa häiriöitä antenni-tv-vastaanottoon

Poikkeuksellinen säätila, niin kutsuttu radiokeli, aiheuttaa häiriötä antenni-tv-vastaanottoon Pohjois-Suomea lukuun ottamatta. Havaintoja radiokelien vaikutuksesta antenni-tv-vastaanottoon on tehty Itä- ,Länsi-, Keski- ja Etelä-Suomessa.

Häiriöitä esiintyy tyypillisesti tietyillä kanavilla. Kanavilla voi esiintyä ajoittaisia katkoksia tai ne eivät näy lainkaan. Radiokelien vaikutus antenni-tv-vastaanottoon riippuu myös vuorokaudenajasta. Esimerkiksi aamulla televisio voi näkyä hyvin ja illalla vastaanotossa voi ilmetä ongelmia.

Radiokelit ovat jatkuneet poikkeuksellisen pitkään hyvin voimakkaina noin kahden viikon ajan. Tyypillisesti ilmiö kestää tunneista vuorokausiin riippuen korkeapaineen selänteen liikkeistä. Häiriöt häviävät säätilan muututtua.

Radiokelihäiriössä on kysymys lähetyssignaalien niin sanotusta ylipitkästä etenemisestä, jolloin yhden lähetysaseman signaali häiritsee toisen lähetysaseman näkyvyysalueen vastaanottoa. Ilmiö esiintyy yleensä korkeapaineen vallitessa. Radiokelihäiriössä sääolosuhteet saattavat aiheuttaa radiotaajuuksille kanavan, jossa signaali etenee heijastumalla jopa satojen kilometrien päähän ja aiheuttaa häiriöitä.

Lähetysteknisesti ilmiön aiheuttamia häiriöitä ei pystytä korjaamaan. Digita seuraa tilannetta ja tiedottaa asiasta internet-sivuilla osoitteessa http://www.digita.fi.

Kategoria(t): Uutiset

uutisverkko @ huhtikuu 11, 2013

VTT: Kriittisten luonnonvarojen korvaamiseksi etsitään vaihtoehtoja

Posted in: energia, luonnonvarat, Uutiset, uutisia | Comments (0)

VTT mukana laatimassa EU:lle toimenpidesuosituksia kriittisten luonnonvarojen korvaamiseksi

VTT on mukana kansainvälisessä verkostossa, jonka tehtävänä on laatia EU:lle toimenpidesuosituksia kriittisten luonnonvarojen korvaamiseksi. Verkostossa on mukana tutkimuslaitoksia, teollisuuden edustajia ja innovaatio-organisaatioita eri puolilta Eurooppaa.

Projektissa tunnistetaan kriittisten raaka-aineiden suurimman riskin käyttökohteet ja luodaan valituille Euroopan teollisuuden kannalta tärkeimmille kohteille korvausstrategiat ja tiekartat. Tavoitteena on myös luoda osaajaverkosto, joka johtaa alan innovaatiotoimintaa.

VTT vastaa työpaketista, jossa tunnistetaan kriittisten raaka-aineisen korvaamiseen liittyviä riskejä ja pullonkauloja arvoketjussa. Tarkasteltavia sektoreita ovat elektroniikka, energia ja liikenne. VTT osallistuu myös tiekartan laadintaan.

”Ratkaisut, joilla voidaan vähentää riippuvuutta kriittisistä raaka-aineista ovat oleellisen tärkeitä Euroopan teollisuudelle. Suoraviivaisen raaka-aineiden tai materiaalien korvaamisen lisäksi mahdollisia vaihtoehtoja ovat myös käytön vähentäminen, kriittisiä raaka-aineita sisältävien tuotteiden korvaaminen ja kierrätyksen lisääminen”, toteaa johtava tutkija Ulla-Maija Mroueh.

Verkoston ensimmäinen strateginen workshop pidetään 15.4. Brysselissä. Workshop on avoin kaikille toimijoille, jotka ovat mukana kriittisten raaka-aineiden arvoketjussa.

Kategoria(t): Uutiset

uutisverkko @ huhtikuu 11, 2013

Sisäministeri Räsänen: Virheellisen rekisterimerkinnän tekeminen selvitetään

Posted in: kansainvälisyys, politiikka, Uutiset, uutisia, yhteiskunta | Comments (0)

Sisäministeri Räsänen: Virheellisen rekisterimerkinnän tekeminen selvitetään perusteellisesti

-Haluan lausua Venäjän presidentti Vladimir Putinille vilpittömän pahoitteluni virheellisen rekisterimerkinnän johdosta. Pidän välttämättömänä, että asia selvitetään perusteellisesti. Mikäli edellytykset täyttyvät, myös esitutkinta tulee suorittaa, toteaa sisäministeri Päivi Räsänen.

Räsänen sai keskiviikkona 10.4. tiedon, että poliisin epäiltyjen tietojärjestelmään on tehty Venäjän presidentti Putinia koskeva virheellinen rekisterimerkintä. Hän käynnisti välittömästi toimenpiteet tilanteen selvittämiseksi. Poliisihallitus rekisterinpitäjänä totesi merkinnän virheelliseksi ja keskusrikospoliisi poisti sen välittömästi.

-Sisäministeriö suhtautuu erittäin vakavasti siihen, jos joku poliisin henkilöstöön kuuluva tekee aiheetta tällaisia merkintöjä epäiltyjen tietojärjestelmään. Tietojärjestelmään merkittävistä tiedoista säädetään laissa. Kaikkien, jotka ovat oikeutettuja tekemään tällaisia merkintöjä, pitäisi tuntea lain sisältö, painottaa Räsänen.

Kategoria(t): Uutiset

uutisverkko @ huhtikuu 11, 2013

Ulkoministeri Tuomioja osallistuu Pohjoismaiden neuvoston teemaistuntoon

Posted in: kansainvälisyys, politiikka, Uutiset, uutisia, yhteiskunta | Comments (0)

Ulkoministeri Tuomioja Pohjoismaiden neuvoston teemaistuntoon Tukholmassa

Ulkoministeri Erkki Tuomioja osallistuu Pohjoismaiden neuvoston teemaistuntoon Tukholmassa 11. huhtikuuta.

Pohjoismaista ulko-, turvallisuus- ja puolustuspoliittista yhteistyötä on muutaman viime vuoden aikana viety merkittävästi eteenpäin, pohjautuen erityisesti Norjan entisen ulko- ja puolustusministerin Thorvald Stoltenbergin raporttiin vuodelta 2009. Istunnossa Pohjoismaiden ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta vastaavat ministerit ja Pohjoismaiden neuvoston parlamentaarikot keskustelevat yhteistyön tiivistämisen jatkonäkymistä.

Keskustelunaiheita ovat muun muassa laaja turvallisuuskäsite, yhteiset toimet siviilikriisinhallinnassa ja kyberturvallisuus. Pohjoismaiden neuvosto käsittelee ensimmäistä kertaa erillisessä teemaistunnossa ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa. Suomi toimii vuonna 2013 pohjoismaisen puolustusyhteistyön NORDEFCO:n puheenjohtajana. Myös puolustusministeri Carl Haglund osallistuu istuntoon.

Keskustelun päätteeksi järjestetään tiedotustilaisuus kello 14 paikallista aikaa Ruotsin valtiopäivätalossa (RÖ 2 – Mittpoolen).

Kategoria(t): Uutiset

uutisverkko @ huhtikuu 11, 2013

Radiotaajuuksien käyttöä koskevia määräyksiä uusittu

Posted in: radio, radioamatööritoiminta, radiotaajuudet, taajuudet, Uutiset, uutisia, Viestintä | Comments (0)

Radiotaajuuksien käyttöä koskevia määräyksiä uusittu

Määräysten tarkoituksena on turvata radiotaajuuksien tasapuolinen saatavuus sekä tehokas, tarkoituksenmukainen ja riittävän häiriötön käyttö. Määräykset koskevat radiotaajuuksien jakamista eri käyttötarkoituksiin sekä radiotaajuuksien käytön ehtoja.

Viestintävirasto on uusinut 26.3.2013 seuraavat määräykset:

Määräys 2 suuren häiriöriskin aiheuttavien radiolähettimien tarkastusmenettelystä (2 A /2013 M)
Määräys koskee radiolähettimien tarkastusmenettelyä ja käyttöönoton edellytyksiä.

Radiotaajuusmääräys (4 P/2013 M)
Määräys koskee radiotaajuuksien käyttöä.

Radioamatöörimääräys (6 I/2013 M)
Määräys koskee radioamatöörilähettimien rakennetta ja käyttöä sekä muita radioamatööriviestinnässä noudatettavia erityisiä säännöksiä.

Määräys 15 luvasta vapaiden radiolähettimien yhteistaajuuksista ja käytöstä (15 AE/2013 M)
Määräys sisältää käytön ehdot sellaisille radiolähettimille, joiden käyttöön ei tarvita erillistä radiolupaa.

Tarkemmat tiedot viestintäviraston sivuilta.

Kategoria(t): Uutiset

uutisverkko @ huhtikuu 10, 2013

Lentäjän ammatti on jatkuvan paineen alla

Posted in: lentoyhtiöt, lentäjäkoulutus, lentäjäyhdistys, työpaikat, Uutiset, uutisia | Comments (0)

Pohjoismaisten lentäjäyhdistysten johtajat tapasivat Helsingissä maaliskuun lopussa. Kaksipäiväisen tapaamisen tavoitteena oli parantaa yhteistyötä ja tiedonvaihtoa yhdistysten välillä. Suomen Lentäjäliiton lisäksi kokouksessa olivat edustettuina Norjan, Tanskan, Ruotsin, Islannin ja Viron lentäjäyhdistykset.

Lentäjän ammatti on jatkuvan paineen alla ulkoistusten ja alihankintatyön lisäämisen vuoksi. Pohjoismaiset lentäjäyhdistykset näkevät lentäjän ammatin alasajon uhkaavan myös ilmailun turvallisuuskulttuuria. Omistautuminen ja pitkäaikainen sitoutuminen ovat lentoturvallisuuden kulmakiviä. Nykyinen suunta uhkaa vesittää nämä arvot.

Euroopassa on suuri määrä työttömiä lentäjiä lentoyhtiöiden konkurssien ja jatkuvan lentäjäkouluttamisen seurauksena. Lentoyhtiöt käyttävät tilannetta hyväkseen ja kehittävät monimutkaisia yrittäjä- ja vuokralentäjäkuvioita, joissa sosiaali- ja eläkemaksut jätetään lentäjän maksettaviksi, tai niitä ei makseta ollenkaan.

Pohjoismaissa yksilön työsuhde- ja sosiaaliturva ovat perinteisesti olleet korkealla tasolla. Niiden säilyttäminen myös lentäjille on kaikkien pohjoismaiden lentäjäyhdistysten ensisijainen tavoite.

Helsingissä järjestetty symposium oli ensiaskel sillä tiellä. Tällä hetkellä lentäjien työsuhdeturvaa heikennetään ja lentoyhtiöiden velvollisuuksia työnantajana hämärretään käyttämällä vuokratyövoiman välittäjiä. Usein tämä kohdistuu nuoriin ja kokemattomiin lentäjiin.

”Työvoiman vapaa liikkuvuus on hieno ajatus, mutta sillä on epätoivottuja seurauksia nykyisissä olosuhteissa”, toteaa Suomen Lentäjäliiton puheenjohtaja Sami Simonen. ”Se luo häikäilemättömille työnantajille mahdollisuuden valita ne maat, joissa palkkaus on edullisinta, työntekijöiden oikeudet vähäisiä ja niiden noudattamista on kaiken lisäksi vaikea valvoa. EU:n tulisi taata, ettei tämä ole mahdollista.”

”Lainsäädäntö on jätetty kansallisille hallituksille, joilla ei tunnu olevan keinoja kansalliset rajat ylittävän työllistymisen valvontaan ja ohjaukseen. Vastuu on jätetty yksittäisten lentäjien harteille, jotka vaatiessaan itselleen työsuhdeturvaa ja oikeutta järjestäytyä vaarantavatkin työpaikkansa.”, summaa Simonen.

Pohjoismaiset lentäjäyhdistykset päättivät mm. kehittää teknistä turvallisuustyötä yhdessä sekä tilastoida pohjoismaiden lentäjien palkkaukseen ja työoloihin liittyvää tietoa.

Kategoria(t): Uutiset

uutisverkko @ huhtikuu 10, 2013

Kiinan pääministeri Li pitää Suomea tärkeänä kumppanina Kiinalle

Posted in: kansainvälisyys, kauppa, talous, talouspolitiikka, Uutiset, uutisia, yritykset | Comments (0)


Tasavallan presidentti Sauli Niinistö tapasi Kiinan-vierailunsa viimeisenä päivänä tiistaina 9. huhtikuuta pääministeri Li Keqiangin, varapresidentti Li Yuanchaon sekä Kiinan keskuspankin johtajan Zhou Xiaochuanin.

Keskusteluissa Kiinan pääministerin kanssa päällimmäisenä esillä olivat Suomen ja Kiinan kahdenväliset suhteet sekä yhteistyömahdollisuudet. Pääministeri Li piti Suomea tärkeänä ja monipuolisena kumppanina Kiinalle. Maiden väliset suhteet ovat myös edelleen kehittymässä, mistä osoituksena on päätös ryhtyä valmistelemaan Suomen ja Kiinan käytännönläheistä kumppanuutta. Presidentti Niinistö korosti Suomen valmiutta rakentaa suhteita monipuolisesti, huomioiden mm. kaupan ja talouden, ympäristökysymykset sekä oikeusvaltioyhteistyön.

Vierailuohjelma päättyi keskusteluihin ja illalliseen varapresidentti Li Yanchaon kanssa. Keskusteluissa käsiteltiin laajasti kahdenvälisiä asioita, EU:n ja Kiinan suhteita sekä kansainvälistä tilannetta. Myös varapresidentti Li totesi Suomen ja Kiinan suhteiden olevan perinteisesti vahvat ja kehittyvän edelleen. Hän painotti myös rauhan säilyttämisen merkitystä kansainvälisissä suhteissa.

Lisäksi presidentti Niinistö osallistui tiistaina yritystilaisuuteen, johon oli kutsuttu Kiinan elinkeinoelämän edustajia sekä Kiinassa toimivia suomalaisyrityksiä. Avauspuheessaan presidentti Niinistö muistutti Suomen ja Kiinan pitkäaikaisista ja hyvistä suhteista. Hän korosti Suomen tahtoa toimia rakentavasti ja etsiä ratkaisuja ongelmiin. “Tässä ei ole kyse tietämisestä, vaan oppimisesta. Nopeasti muuttuvassa ja verkottuneessa maailmassa parhaat oppijat menestyvät”, presidentti sanoi avaussanoissaan.

Presidentti Niinistön ja puoliso Jenni Haukion nelipäiväinen virallinen vierailu Kiinaan alkoi 6. huhtikuuta Hainanin saarelta, jossa presidentti Niinistö kävi kahdenväliset keskustelut Kiinan presidentin Xi Jinpingin kanssa sekä osallistui Boao Aasia -talousfoorumiin. Hainanilta presidenttipari siirtyi Pekingiin, jossa on ollut ohjelmassa muita tapaamisia Kiinan korkeimman johdon kanssa. Presidentin seurueeseen Pekingissä kuului eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexander Stubb, ja vierailulla oli mukana myös yritysjohtajien valtuuskunta.

Tasavallan presidentin puoliso Jenni Haukio tapasi Hainanilla Kiinan presidentin puolison Peng Liyuanin sekä osallistui Boao Aasia -foorumin viralliseen ohjelmaan. Pekingissä hän on tavannut mm. kiinalaisia kirjailijoita sekä Kiinan Unicefin edustajia.

Presidentti Niinistö puolisoineen palaa Suomeen 10. huhtikuuta.

Kategoria(t): Uutiset

uutisverkko @ huhtikuu 10, 2013

Opetusministeri Gustafsson: Työrauhan turvaaminen on opettajan tärkeimpiä tehtäviä

Posted in: koulutus, opetus, opiskelu, työrauha koulussa, Uutiset, uutisia | Comments (0)

Gustafsson: Pitää uskaltaa puuttua

Julkisuudessa on keskusteltu paljon Alppilan koulussa tapahtuneesta valitettavasta välikohtauksesta, jonka seurauksena Helsingin kaupunki päätti päättää erään opettajan palvelussuhteen. Opetusministeri Gustafssonin mielestä keskustelun laineet ovat lyöneet korkeina ja yksittäistapauksesta on haluttu vetää liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä.

- On tärkeää, ettei tätä tapausta tulkittaisi merkiksi siitä, ettei työrauhaongelmiin voi tai pidä koulussa puuttua. Työrauhan turvaaminen on opettajan tärkeimpiä tehtäviä ja opettajalla on oikeus ja velvollisuus puuttua vaarallisiin ja uhkaaviin tilanteisiin myös voimatoimin, ministeri Gustafsson korostaa.

- En halua ministerinä ottaa kantaa tähän valitettavaan yksittäistapaukseen. On tuomioistuimen arvioitava asia, onko opettajan voimankäyttö ollut oikeassa suhteessa tilanteen uhkaavuuteen. Samoin on tuomioistuimen arvioitava, onko Helsingin kaupungin menettely asiassa ollut oikea ja kohtuullinen.

- Kaikki ovat varmasti yhtä mieltä siitä, että opettajat tarvitsevat riittävät keinot puuttua työrauhaongelmiin ja oikeuden puuttua uhkaavaan tilanteeseen tarvittaessa myös voimakeinoja käyttäen. Samalla on selvää, että voimankäyttö ei ole ensisijainen ratkaisukeino, vaan se on varattu poikkeuksellisiin uhkaaviin ja väkivaltaisiin tilanteisiin ja käytettävän voiman tulee olla suhteessa tilanteen uhkaavuuteen.

- Olen ministerinä voimakkaasti korostanut työrauhan ja hyvinvoinnin merkitystä koulussa. Olen tuomassa vielä tämän kevään aikana eduskunnan käsittelyyn kaksi lakiesitystä, joilla parannettaisiin koulun työrauhaa sekä oppilas- ja opiskelijahuoltoa. Nämä esitykset muodostavat kokonaisuuden, jolla puututaan pahoinvoinnin ja työrauhattomuuden syihin sekä parannetaan ja selkeytetään koulun ja opettajan keinoja puuttua työrauhaongelmiin.

- Yleisenä periaatteena haluaisin korostaa sitä, opettajilla pitää olla riittävät keinot puuttua vaaratilanteisiin, mutta samalla voimakeinoja pitää käyttää vain kun se on välttämätöntä, Gustafsson linjaa.

Kategoria(t): Uutiset

uutisverkko @ huhtikuu 10, 2013

Logistiikka 2013 -messut kokoaa alan ammattilaiset Tampereelle

Posted in: kauppa, kuljetus, liikenne, logistiikka, logistiikkamessut, messut, tapahtumat, Uutiset, uutisia, yrittäjät, yritykset | Comments (0)

Vuoden tärkein messutapahtuma materiaalinkäsittelyn ja logistiikan ammattilaisille pidetään ensi viikolla 17.–19.4.2013 Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa. Logistiikka 2013 -messuilla on 120 näytteilleasettajaa, jotka tuovat alan uusimmat innovaatiot, tuhannet tuotteet ja tuoreimmat tiedot messukävijöiden saataville. Osittain samanaikaisesti 17.–18.4. pidetään Teolliset Palvelut 13 -messut. Ainutlaatuinen tapahtumakokonaisuus tuo Tampereelle kaikkiaan yli 300 näytteilleasettajaa.

Sisälogistiikkaa, logistiikka- ja varastointipalveluja sekä materiaalinkäsittelyä esittelevä Logistiikka pidetään nyt toista kertaa. Samalla tapahtuma laajenee kahteen näyttelyhalliin. C-halli täyttyy materiaalinkäsittelyn ja sisälogistiikan koneista sekä laitteista. Logistiikan palvelutoimijat, satamat, tiedonkeruu ja koulutus on koottu D-halliin, jonka Palvelukadulla voi tutustua muun muassa logistiikan ICT-mahdollisuuksiin.

Lisätiedot: www.logistiikkamessut.fi


Messuilla jaetaan Sisälogistiikkapalkinto 2013 – Toyota GP:ssä haetaan Suomen ykköstrukkikuskia

Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry järjestää torstaina 18.4. Varasto- ja materiaalinkäsittelypäivän, joka on johtava sisälogistiikan ammatti- ja verkostoitumistapahtuma Suomessa. Seminaarin teemana on varastotoimintojen organisointi ja johtaminen. LOGY jakaa seminaarin yhteydessä myös uuden Sisälogistiikkapalkinto 2013 -tunnustuksen.

Messuilla pidetään kaikkina päivinä vauhdikas Toyota GP:n osakilpailu. Toyota GP on trukin taitoajokilpailu, johon voi osallistua kuka tahansa 18 vuotta täyttänyt trukinajotaitoinen henkilö. Tampereelta alkava kiertue huipentuu syyskuussa järjestettävään finaaliin.


Logistiikka ja Teolliset Palvelut sopivat järjestettäväksi samaan aikaan – yli 300 näytteilleasettajaa

Merkittäviä synergiaetuja kolmipäiväisen Logistiikan kävijöille tarjoaa kaksipäiväinen kunnossapidon ja tuotannon palveluiden päätapahtuma Teolliset Palvelut 13. Messut tuovat Tampereelle yhteensä yli 300 näytteilleasettajaa.

C- ja D-hallissa 17.–19.4. toteutettavat Logistiikka-messut järjestää Tampereen Messut Oy yhteistyössä Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys ry:n Trukkijaoston kanssa. Logistiikka-messut ovat avoinna keskiviikkona, torstaina ja perjantaina klo 10–16.

A-hallissa 17.–18.4. pidettävät Teolliset Palvelut -messut järjestää Expomark Oy ja Kunnossapitoyhdistys Promaint ry. Teolliset Palvelut -messut ovat avoinna keskiviikkona klo klo 9–17 ja torstaina klo 9–16.

Kategoria(t): Uutiset

uutisverkko @ huhtikuu 10, 2013